Publisher: Logos-A

U gjetën 93 libragjithsej
KUJTIME
Kujtime përplot me dhimbje, sakrifica, burgosje por edhe punë të palodhshme të një...
RRËFIME MBI PEJGAMBERËT PËR FËMIJË
Janë këta dymbëdhjetë libra me rrëfime për fëmijë, të bazuara në ngjarjet e...
KULTURA DHE CILËSIA E JETESËS -  RASTI MAQEDONI
Rasti i kulturës dhe cilësisë së jetës në vepër është paraqitur nga prizmi i...
ANTOLOGJIA E SUFIZMIT
Përmbledhje me sens e poezive, këshillave, mendimeve origjinale të sufive më të njohur...
FAMILJA NË SHOQËRINË OSMANE
Shqyrtim serioz i ambientit të ngrohtë të familjes dhe rrugëtimit të saj në histori,...
PREMTIMI
Roman me tematikë nga jeta fisnike e shekullit të lumtur, në të cilin kryepersonazh...
NJË SHËTITJE ME RUMIUN DHE TAGOREN
Ngjashmëria e fjalës e ndikuar nga identiteti i dashuruar në të vërtetën i ka bashkuar...
UDHËPËRSHKRIMET E FRANKFURTIT
Kur sëmundja e veshkave i kishte përparuar shumë, miqtë dhe mjekët e autorit kishin...
FERID PASHË VLORA
Shqiptari Ferid Pasha ishte kryeministri i fundit i Sulltan Abdylhamitit para...
DYZET NET III
Vëllimi i tretë i librit DYZET NET, si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që...
KQ i NDSH-së DHE AZEM MARANA
Monografi historike që synon të zbardhë aktivitetin diplomatik, organizativ dhe...
MANIPULIMI I EMOCIONIT APO TRANZICIONI (SHQIPTAR)  NË LABIRINT
Libër i cili trajton periudhën post-komuniste apo periudhën e tranzicionit në të cilën...
TURKISHNESS IN BALKANS
Yusuf Hamzaoğlu’nun üç ciltten oluşan kitabı tarihi evraklar vasıtasıyla Balkanlarda...
ИСТОРИЈА НА ИСЛАМОТ
Феноменална историја на ширење и проширување на исламот во области и култури надвор од...
DYZET NET II
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
KRYQËZATAT NË SYRIN E ARABËVE
Autori duke përdorur edhe aftësinë e tij artistike, i ka përshkruar luftërat e...
RIJADU’S - SALIHIN
Një nga përmbledhjet më të lexuara dhe më praktike të haditheve të Pejgamberit a.s. të...
PREJ DYSHIMIT DERI NË BESIM
Një udhëpërshkrim ezoterik i shpëtimit prej kuçedrës së skepsit drejt gurrave të...
TË HUAJT
Një dramë prekëse nga historia palestineze, e shprehur me qëllim që të shërbejë si...
ISLAMI DHE PERËNDIMI
Një libër i shkëlqyeshëm për marrëdhëniet midis Islamit dhe Perëndimit, si dhe për...
POEZI PËR REZISTENCË DHE LIRI
Përmbledhje e poezisë palestineze të rezistencës në shërbim të atdhedashurisë nga pena...
IDENTITETI ISLAM I EUROPËS
Shqyrtim i thellë dhe shtigje të jashtëzakonshme për kuptimin e drejtë të historisë,...
E NESËRMJA DJE DHE SOT
Një rrëfim interesant që shënon një aludim të qartë: për ta njohur të nesërmen tonë...
BIOGRAFIA E PEJGAMBERIT A.S.
Një përmbajtje sa e veçantë aq edhe e rëndësishme për të mësuar diç më tepër për jetën...
ПАТОТ КОН МЕКА
Патепис полн со историска филозофија и културна антропологија на еден подоцнa...
BALKAN TÜRKLÜĞÜ
Yusuf Hamzaoğlu’nun üç ciltten oluşan kitabı tarihi evraklar vasıtasıyla Balkanlarda...
QETËSI E SATIRIZUAR
Përmbledhje poezish satirike që e ironizojnë dukshmërinë dhe prehen në urtësinë dhe...
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK  I RELIGJIONIT DHE ISLAMIT
Një shqyrtim shkencor i sociologjisë së fesë për interpretim bashkëkohor të Islamit, i...
DIALOGU ME MIKUN ATEIST
Përmbledhje apologjetike e argumenteve kur’anore, e shprehur nëpërmjet dialogut të...
BAZAT E ETIKËS ISLAME - AHLAKU
Doracak për parimet themelore të etikës islame, të paraqitura në trajtë analitike dhe...
KONTRIBUTI I SHQIPTARËVE NË DITURITË ISLAME
Vepra ofron një lëndë shumë të rëndësishme për kontributin e shqiptarëve në dituritë...
E KUJT ËSHTË KJO KULTURË
Përmbledhje e artikujve të autorit për artet dhe kulturën shqiptare, me dëshirë për të...
THELLËSITË E IMAGJINATËS
Një roman interesant dhe një rrëfim edhe më interesant rreth kërkimit të së vërtetës....
FENOMENI I ARTIT
Fenomeni i artit nuk është një libër i shkruar më vete, por një prej kapitujve me të...
DYZET NET
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
ÇFARË ËSHTË SUFIZMI?
Shqyrtim i shkurtër por përmbledhës për trashëgiminë shpirtërore sufike të Islamit me...
MANASTIRLI ISMAIL HAKKI  VE TELHÎSU’L - KELÂM ESERI
Manastırlı İsmail Hakkı’nın hayatı ve “Telhisu’l - kelam” alanında ki eserlerine dair...
КУР’АН  - Превод Хасан Џило
Превод на Кур'анот на македонски јазик.
MENAXHIMI I NAMAZIT
Vepër e shkruar me elokuencë, që bën përpjekje për rizbulim të namazit si koncept...
FUQIA E BESIMIT  PËRSOSmëRI E SHPIRTIT
Përmbledhje e temave të shkruara në trajtë esesh për ndërtimin e personalitetit të...
LETRAT E MUHAMMEDIT A.S
Libri ngërthen letërkëmbimin, dispozitat ligjore, marrëveshjet dhe vendimet e...
LUTJET E JETËS
Libër xhepi me lutje të nevojshme për çdo njeri nga Kur’ani, hadithet dhe praktika e...
EDUKATA FETARE E MORALE
Doracak praktik për të njohur bazat e besimit dhe praktikës fetare islame.
DJALI HALLALL
Libër që tregon mënyrën e brumosjes me edukatë të fëmijës. Libri ka bërë jehonë të...
NË RRUGËN E NGUSHËLLIMIT DHE TË SHPRESËS
Libër ngushëllues për tejkalimin e dhimbjeve dhe vuajtjeve shpirtërore nëpërmjet...
MUHAMMEDI a.s.
Një qasje shpirtërore dhe me metoda perëndimore ndaj figurës së Pejgamberit a.s. e bën...
HYRJE NË ISLAM
Një nga librat më koncizë dhe më të qartë për njohuritë themelore mbi Islamin, i cili...
RES SOCIETATIS
Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që...
Libra për faqe: