Metin Izeti

Metin Izeti

Information about the author Metin Izeti will soon be added to the site.
U gjetën 4 libragjithsej
DYZET NET III
Vëllimi i tretë i librit DYZET NET, si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që...
DYZET NET II
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
DYZET NET
Biseda dhe komente në lidhje me suret e shkurtra në pjesën e fundit të Kur’anit, të...
NË FILLIM ISHTE VETËM DASHURIA
Artikuj dhe shkrime të zgjedhura për fenë, filozofinë, artin dhe përpjekje për të...
Libra për faqe: