DYZET NET III

0.00 Vlersimi0 Vota
Botuesi: Logos-A
Autorët:

Vëllimi i tretë i librit DYZET NET, si vazhdë e katër vëllimeve të botuara më parë, që nëpërmjet porosive kuranore përpiqet ta paraqesë fotografinë e plotë të Islamit dhe të shtrojë një rrugë, e cila do të na bënte të lumtur në këtë dhe në botën tjetër. Këto ligjërata, në fakt, paraqesin një bashkësi të njohurive shkencore teologjike dhe të emocionimit fetar.

Komente

Required fields are marked *. Your email address will not be published.