RES SOCIETATIS

0.00 Vlersimi0 Vota
Botuesi: Logos-A
Autorët:

Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që rrahin probleme të ndryshme sociale, si: vlerat dhe akademia (universitetet), procesi i politikëbërjes dhe perspektiva gjinore, urbanizimi dhe karakatina (shembulli i Gazi Babës), dialogu ndërfetar dhe shekullarizmi i teokratizuar, shpërngulja e trurit (brain drain) etj.

Komente

Required fields are marked *. Your email address will not be published.