KUR’ANI me përkthim në gjuhën shqipe

0.00 Vlersimi0 Vota
Botuesi: Logos-A
Autorët:

Një përpjekje e mrekullueshme për të sjellë një përkthim më ndryshe të Kur’anit, gjë e cila paraqet një sfidë të llojit të vet, por njëherësh është edhe një begati e pasur për gjuhën shqipe në përgjithësi dhe literaturën islame në veçanti. Përkthimi i Hoxhës përshkohet nga një gjuhë e pastër dhe e rrjedhshme shqipe, ndërkaq ky fakt e bën edhe më të rëndësishëm përkthimin e Fjalës së Zotit në shqip.

Komente

Required fields are marked *. Your email address will not be published.