U gjetën 97 libragjithsej
LYPSIQARËT E SHKUPIT
Vepra nëpërmjet të një dukurie lokale ngjarjen e ka ndërlidhur, me mjaft mjeshtëri...
Libra për faqe: