U gjetën 98 libragjithsej
MAKINA E KOHËS
Rrëfim fantastik futurist për breznitë më të reja.
LYPSIQARËT E SHKUPIT
Vepra nëpërmjet të një dukurie lokale ngjarjen e ka ndërlidhur, me mjaft mjeshtëri...
Libra për faqe: