VİCDAN

0.00 Vlersimi0 Vota
Botuesi: Logos-A
Autorët:

Büyük illüminist Şemsettin Sami (Sami Fraşıri)’nin beş perdeden oluşan dramının günümüz Türkçesine uyarlanması ve Osmanlıca tıpkı basımları.

Përshtatje në gjuhën e sotme turke së bashku me faksimilet në osmanishte e dramës në pesë akte të iluministit të madh Shemsettin Sami (Sami Frashëri).

Komente

Required fields are marked *. Your email address will not be published.