MANIPULIMI I EMOCIONIT APO TRANZICIONI (SHQIPTAR) NË LABIRINT