NJË SHËTITJE ME RUMIUN DHE TAGOREN Përzgjodhi dhe përktheu nga anglishtja: