Ali Pajaziti

Ali Pajaziti

Information about the author Ali Pajaziti will soon be added to the site.
U gjetën 3 libragjithsej
KULTURA DHE CILËSIA E JETESËS -  RASTI MAQEDONI
Rasti i kulturës dhe cilësisë së jetës në vepër është paraqitur nga prizmi i...
NJË INTERPRETIM SOCIOLOGJIK  I RELIGJIONIT DHE ISLAMIT
Një shqyrtim shkencor i sociologjisë së fesë për interpretim bashkëkohor të Islamit, i...
RES SOCIETATIS
Res Societatis paraqet një përmbledhje të njësive kërkimore cilësore dhe sasiore, që...
Libra për faqe: